In Nederland bestaat de zogenaamde eerstelijnszorg. Dit betekent onder andere dat artsen en specialisten verantwoordelijk en bevoegd zijn diagnoses te stellen en te verwijzen.
Uw huisarts is in dit systeem de eerst aangewezene om een diagnose ten aanzien van uw gezondheidsvraag of -probleem te stellen.
Aanvullend aan dit systeem staat het u vrij te kiezen voor additieve geneeswijzen of te wel complementair zorg.

De CAM-Therapeut stelt geen diagnose doch gaat samen met de cliënt op zoek naar een aanvullende behandeling welke naast de reguliere behandeling die de cliënt eventueel volgt, toegepast kan worden.
Door middel van een anamnese kan worden bepaald welke behandeling zou kunnen voldoen.

Medicijnen en of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gebruiken, verandering van inname en/of dosering worden alleen door uw arts gedaan.

Therapeuten aangesloten bij de FAGT, Federatie Additief Geneeskundig therapeuten, hebben een opleiding op HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis.
U gaat in behandeling bij een: Additief Geneeskundig Therapeut, CAM-therapeut, in dit geval een natuurgeneeskundig therapeut gespecialiseerd in voetreflextherapie, Kleurenpunctuur en ooracupunctuur.

Na het afnemen van de anamnese zal ik beoordelen of ik iets voor u kan betekenen met mijn therapie.
Na toestemming van u kan ik met een behandeling beginnen of u advies geven.
Ik ga ervan uit dat voor het stellen van een diagnose, wanneer dat nodig mocht zijn, u zich wendt tot uw huisarts.

Bij behandeling van minderjarigen is de aanwezigheid van een ouder gewenst en moeten beide ouders hun handtekening op het dossier zetten.

Meldplicht; bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling volgen wij als praktijk het protocol bij melding huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ik ben gebonden aan regels welke zowel door de beroepsvereniging FAGT (in de reglementen van de vereniging) als door de wetgever zijn vastgelegd. Tevens kan ik, indien gewenst, uw huisarts met uw toestemming inlichten over het feit dat u bij mij onder behandeling bent gegaan.

U geeft wel / geen toestemming om uw huisarts in te lichten over het volgen van een therapie in mijn praktijk.

Bij behandeling van aandoeningen of klachten wordt er een therapieperiode van 4 tot 6 behandelingen in acht genomen en bij behandeling van chronische aandoeningen of klachten een periode van 10 tot 15 behandelingen.
Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt zal de therapie welke u volgt worden gestopt, tenzij iets anders wordt afgesproken.
Voor of na elke behandeling kan in onderling overleg afgesproken worden hoe het behandeltraject verder gaat. Het volgen van een therapie biedt geen garantie voor een herstel- of genezingsproces.
Behandelingen welke niet 36 uur van tevoren worden afgezegd worden in rekening gebracht.

Voor de wet WWKGZ ben ik via de FAGT aangesloten bij www.zorggeschil.nl voor geschilleninstantie en www.quasir.nl, voor klachtafhandeling.

Verder sta ik in het register van RBCZ, Register van Beroepen in de Complementaire zorg.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.
Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.
Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

De persoonsgegevens die ik vastleg, zijn:
- Naam, adres, postcode en woonplaats.
- Telefoonnummer en e-mailadres.
- Zorgverzekeraar en polisnummer.
- Gezondheidsgegevens (zie bovenstaand punt: Dossierplicht).

Communicatie tussen de cliënt en mij gebeurt door telefonisch contact, app- of sms contact of per e-mail.

 Hoofdpijn en klachten vanuit de cervicale wervelkolom.

 Workshop 1 van 9.30 tot 17.30.     

Het theoretische deel gaat over de diagnostiek van hoofdpijn, soorten hoofdpijn, kennis van de spieren, zenuwen en relaties met het hormonale systeem, spijsvertering en bloedsomloop. (segmentale relaties).

De bedoeling is het aanleren van verschillende technieken , om de spanning te reduceren en pijn te bestrijden, de houding te analyseren ten aanzien van de klacht. We gaan een houdingscorrectie door middel van de ademhaling (resperatoir kinetisch balanceren) leren, massage techniek van het gelaat, nek en schoudermusculatuur, belangrijke reflexzones uit de neurolo-musculaire voetreflextherapie, segmentale relaties en het werken met magneetpleisters op de voet om blokkades rondom de wervelkolom te ontspannen.

In de ochtend vooral theoretisch met ondersteuning van een PowerPoint presentatie en een demonstratie. Voor de middagpauze gaan we gelijk aan de slag met het analyseren van de houding, observeren en onderzoek. Na de pauze gaan we dit in praktijk brengen, ook leren we de houding te corrigeren met behulp van de ademhaling.

Workshop 2 is bedoeld voor het verdere uitdiepen van de behandelingsmogelijkheden. Want mogelijk is een dag niet voldoende om alle info in zich op te nemen.

 

 

Doelgroep; CAM therapeuten, therapeuten met een MBK diploma, verpleegkundigen, voetreflexologen en andere gezondheidswerkers die zich aangetrokken voelen tot deze technieken en inzichten. Voor voet)reflexzone therapeuten en  therapeuten die de neuro reflextechnieken hebben geleerd maar nog onvoldoende toepassen.

 

 Het opleidingsniveau is HBO en geaccrediteerd door het FAGT, LVNG en VNT.

De geplande data; er zijn nog geen datums gepland.

Kosten €100.00 per dag inclusief digitale syllabus.

Overige  informatie;

Zorg zelf voor de lunch, meenemen handdoek en eventueel kussentje, we werken ook op het lichaam  en de voet met de massage technieken!  Om de houding te analyseren staan we in het ondergoed of badkleding, 

www.fagt.org  

 

 

NASCHOLINGSDAG   KOPPEL VOETREFLEXTHERAPIE AAN  KINESIOLOGIE

(voet)reflextherapie en kinesiologie.

Een koppeling tussen twee mooie therapieën, waarbij de kinesiologie de behandeling voetreflextherapie zal versterken en er zal worden gewerkt met onder en boven energie voor  het verbeteren van de behandelresultaten.

ben je geïnteresseerd om een techniek te leren waarmee je je behandeling nog specifieker en effectiever kan maken? Deze  cursus kinesiologie voor reflextherapeuten is op dit moment voorjaar april en het najaar in november 2018 geplant! De data volgt. Tijdens deze dag leren we je de spiertest als basis voor kinesiologie en hoe je die in de Voetreflextherapie kan toepassen.

zo leer je de beste ingang voor de behandeling uit te testen, en hoe je de oorzaak van de klacht bij de behandeling kunt betrekken. Ook leer je technieken om het lichaam beter in balans te brengen. Je gaat direct in de praktijk leren om deze technieken toe passen en in te voegen in de reflextherapie in combinatie met reflexpunten waarmee je gelijk een groot systeem kan aanspreken.  

De opzet van deze dag is dat wij kennis overdragen , ook door vooral veel te oefenen en vragen te kunnen stellen. Het goed toepassen van de spiertest vergt namelijk enige oefening. Je krijgt een syllabus mee als naslagwerk.

Deze keer word de workshop georganiseerd door het VNRT in Delft. Inschrijvingen gaat dan ook via het VNRT. De eerst volgende is 24 en 25 september 2020.

Deze bijscholing is geaccrediteerd door de VNRT, FAGT, VNT  en LVNG .

Beb jij geïnteresseerd in deze dag, of is jouw school of vereniging geïnteresseerd? Bel of mail ons This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0626316350

 

 

De kinesiologie is in handen van Jitske Rutten, een ervaren kinesiologe en docent.

De voetreflextherapie is in handen van Rosa Sudmeijer.

kijk ook bij  www.fagt.org

 

 

 

 

Kinderen in het licht

Kinderen in het licht

Kleurenpunctuur als therapie is ontwikkeld door Peter Mandel, natuurarts en acupuncturist in Duitsland. De kleurenpunctuur is een acupunctuursysteem zonder gebruik van naalden en brengt oude en nieuwe inzichten uit de oosterse en westerse geneeswijzen samen.

Met behulp van een kleine staaflantaarn wordt gekleurd licht op de acupunctuur punten op het lichaam, hoofd en voeten ingestraald. De huid neemt net als onze ogen deze licht impulsen op en via de lichaamscellen en meridianen worden deze impulsen doorgegeven aan verschillende organen en fysiologische systemen en wordt het natuurlijke genezings-proces in gang gezet.

 

 

Kleurenpunctuur

Kleurenpunctuur

Kleurenpunctuur zet zo diepgaande processen in gang, zowel op lichamelijk als op geestelijk niveau en is volstrekt pijnloos.

Omdat de behandeling volstrekt pijnloos is, is het een ideale behandelingsmethode voor baby’s en kinderen. Kinderen vinden de behandeling met de lichtgevende kleurtjes ook leuk.

 

Met welke klachten kunt u met uw kind terecht?

 • Kleur en licht verwijderen de afvalstoffen uit het lichaam (immuunsyteem, allergie, chronische verkoudheden ect.)
 • Herstel van het emotionele evenwicht.
 • Verbeteren van de concentratie en coördinatie .
 • Traumaverwerking.
 • ADHD, ADH, stress, angsten of boosheid.
 • Niet willen slapen, onrust.
 • Vermoeidheid.

Licht geeft energie, beïnvloed de stemming en zet het lichaam in beweging!

 

Consult:

Er is eerst een intakegesprek altijd in gezelschap van een van de ouders, en onderzoek. Bij het onderzoek wordt onder andere gebruik gemaakt van het rathega testsysteem met de biotensor. Dit is een bio energetische testmethode en kindvriendelijk (soort pendelen). De behandeling van kinderen duurt ongeveer 40 minuten, bij kleine kinderen korter.

De behandelings frequentie 1x per week tot 1x per 3 weken, afhankelijk van de klacht en de persoon. De behandeling vind plaats op het hoofd, lichaam en voet. Kleurenpunctuur is een behandelings methode die goed is te combineren met andere (reguliere) geneeswijzen.

Het spreekt voor zich dat bij ziekte en langdurige of ernstige klachten eerst de huisarts geconsulteerd moet worden!

Bij minderjarige kinderen  is het  verplicht dat er altijd een ouder aanwezig is bij het consult.

Ook is de handtekening van beide ouders gewenst, om aan te geven dat de behandeling door beide ouders word ondersteund.

 

 

Kosten voor een behandeling:

 • Per 30 minuten euro 30.00
 • Vergoeding is afhankelijk van uw verzekering.

 

R.C.Sudmeijer

Aangesloten bij het FAGT en RBNG en Omnipodogenootschap

Rood werkt stimulerend en verwarmend, is onder andere effectief voor hart, longen, spieren, bepaalde huidziekten en chronisch hoesten.
Oranje maakt opgewekt en vrolijk en help bij het bestrijden van depressies en hormonale klachten.
Geel maakt alert en laat helder denken. Het stimuleert en versterkt onder andere lever, darmen en maag.
Groen harmoniseert en kalmeert . Het ontspant organen, bronchiën en gewrichten en voert afvalstoffen af.
Turkoois is een zielskleur en zorgt voor een gelukzalig, tevreden en vrij gevoel.
Blauw zorgt voor diepe ontspanning. De kleur helpt tegen slapen loosheid en hoofdpijn.
Violet pept de geestkracht op en geeft inspiratie. Het heeft een positieve werking op onder andere mild en lymfe stelsel.
Ultraviolet en grijstinten zijn frequenties die worden toegepast bij klachten die met emotionele oorzaken samenhangen.

Infrarood wordt vooral gebruikt bij pijnbestrijding.
Er wordt behandeld op het lichaam maar ook alleen op het hoofd, oor en soms op de voet. Eerst wordt er met elektro acupunctuur een korte impuls gegeven om eerst de energie stroom te waarborgen. Dan wordt gewerkt met infrarood, dit proces is pijnloos.

 

Kleuren punctuur als therapie is ontwikkeld door Peter Mandel, heilpraktijker en acupuncturist (Duitsland 1941).

De kleuren punctuur is een acupunctuur systeem zonder naalden en brengt oude en nieuwe inzichten in oosters en westerse geneeswijzen samen.

Met behulp van een kleine staaflantaarn wordt gekleurd licht in gestraald op acupunctuur-punten van het lichaam.

De huid neemt net als onze ogen deze licht impuls op en via cellen en meridianen wordt deze impuls doorgegeven aan verschillende organen en fysiologische systemen. Zo wordt het natuurlijke levens ritme weer hersteld. Kleuren punctuur zet diepgaande processen in gang, zowel op lichaam als op geestelijk niveau en is volstrekt pijnloos.

Hierdoor is het ook ideaal voor behandeling van kinderen.

Oorsprong van kleuren leer

Deze gaat al ver terug in de historie. In de oertijd werden zieken in de zon gelegd, intuïtief werd de heilzame werking van de zon gevoeld. Ook in de oude beschaving van China en Egypte werd gebruik gemaakt van kleur en licht.

In de 16e eeuw beschreven genieën als Paracelsus, de natuurkundige Isaac Newton en Goethe deze materie nader. Tijdens de 20 eeuw pakten met name onze oosterburen de kleur theorieën weer op.

Behandeling met kleuren punctuur

U kunt terecht voor behandeling van zeer uiteenlopende gezondheidsklachten.

Dat kan variëren van emotionele klachten tot fysieke klachten. U kunt altijd eerst even contact opnemen om te overleggen of uw klacht voor een behandeling in aanmerking komt.

Vooral ook kinderen reageren sterk op licht. Licht geeft energie, beïnvloed de stemming en zet het lichaam in beweging. Kleur zorgt daarbij voor specifieke informatie overdracht naar de cellen (zie inleiding). Er wordt behandeld op het lichaam maar ook alleen op het hoofd, oor en soms voet. Eerst wordt er met elektro acupunctuur een kort impuls gegeven om eerst de energie stroom te waarborgen. Daarna wordt er licht door specifiek geslepen gekleurde glasstaafjes gestraald .

Bij de pijn therapie wordt gewerkt met infrarood. Ultra violet wordt onder andere bij ontstekingen gebruikt.

De staafjes worden direct op de huid gezet, dit proces is pijnloos.

Kristaltherapie

Een ondersteunde therapie met behulp van facet geslepen kristallen.

Deze worden op acupunctuur punten geplakt. De werking is pijnloos en ontspannend.

 

Meer achtergrond info? www.kleurenpunctuur.nl

De kosten

Een half consult van 30 minuten €35.00  van  1 uur of langer, vanaf € 60.00 per uur.

Een behandeling transmitter relais (aparte behandeling kleuren punctuur voor onverwerkte emoties, trauma,s ect.) duurt plus minus 1.5 uur, wilt u hier meer over weten kunt u mij mailen of bellen.

 • Manuele, is behandeling met de handen
 • Neuro betekent zenuw.
 • Therapie is het behandeling van alle onderdelen die uw pijn bepalen.

 

 

voet - projectie zenuwen lichaam

Zij-aanzicht van de projectie van het menselijk lichaam in de voet.

Het zenuwstelsel is een netwerk dat ons lichaam controleert en bestuurt. De hersenen en het ruggenmerg (het centrale zenuwstelsel) staat in verbinding met het hele lichaam zowel in het bewegen, het ervaren van pijn, maar ook het functioneren van ons spijsverteringskanaal, onze hormoonhuishouding, de ademhaling, de bloedsomloop enz. Uiteinden van zenuwen en zenuwreflexpunten zijn overal te vinden op ons lichaam. Voor het behandelen van reflexpunten komen vooral het oor en de voet in aanmerking.

De zenuwreflexpunten op het voetskelet hebben een directe en ingrijpende invloed op de verstoorde stuurfuncties van zenuwen of zenuwstructuren en hun ”doelgroep”. Voor deze behandelingsmethode komen zowel de chronische als de puur motorische klachten in aanmerking. Vooral bij chronische aandoeningen waar de grens tussen motorische (bewegingsapparaat) en vegetatieve storingen (functies van organen,hormonen en en bloedsomloop) moeilijk te trekken is. Dit is de grootste doelgroep.

Zenuw-reflexzones:

 • Het centrale en perifere (armen en benen) zenuwstelsel.
 • Spieren, gewrichten, gewrichtskapsels en gewrichtsbanden.

 

Orgaan-reflexzones:

 • De organen zelf
 • De endocriene klieren (hormonaal systeem) en lymfe.

 

De therapie:

Na een uitgebreide anamnese en onderzoek, wordt na aanleiding daarvan een specifieke massage op de zenuwbanen uitgevoerd. Dit ter ondersteuning van de bevindingen, anderzijds het ontspannen van de spieren.

Als tweede onderdeel van de behandeling de specifieke neuro-reflextechnieken op de voet. Er bestaat een functionele relatie tussen de huid en de veraf gelegen organen en spieren. dit is een in twee richtingen werkzame relatie. Bij een functionele storing zijn de overeenkomstige punten als gevoelig op de voet terug te vinden, andersom kan men door de prikkel te geven in de betreffende zone een invloed uit oefenen.De reflexzone s worden gecontroleerd op drukgevoeligheid, dit geeft de mate van irritatie in het lichaamsgebied aan.

Indicaties:

 • Pijnlijke spieren, rugklachten, nek, schouder arm of beenklachten, hoofdpijn, functionele neuralgieën zoals ischialgie ( onderrug), of brachialgie (arm).
 • hormonale klachten , darmklachten, stress.

 

Contra indicatie (wanneer niet?):

 • virale infecties , actieve maligne tumoren (kanker)
 • zwangerschap tot de 4e maand
 • ziektebeelden van de voet zelf
 • aandoeningen waarvan wij de oorzaak en het verloop niet kennen.

Wilt u meer weten, neem dan contact met mij op.

Consult/behandeling € 60.00 per uur als bij de voetzonereflexologie.